Zakres usług

Projektowanie architektoniczne i wielobranżowe

 • Prowadzenie postępowania administracyjnego
 • Projekty indywidualne domów jednorodzinnych
 • Adaptacje projektów typowych domów jednorodzinnych
 • Przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i modernizacje istniejących obiektów
 • Projekty budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego
 • Koncepcje architektoniczne adaptacji istniejących obiektów pod nowe funkcje
 • Projektowanie obiektów handlowo-usługowych
 • Projektowanie budynków użyteczności publicznej
 • Projektowanie budynków administracyjno-biurowych
 • Projektowanie obiektów sportowych
 • Projektowanie hal przemysłowych
 • Projektowanie obiektów służby zdrowia i domów pomocy społecznej.

Projektowanie urbanistyczne

 • Projekty terenów zielonych
 • Projekty terenów sportowych i rekreacyjnych

Studia i badania architektoniczno-konserwatorskie zabytków oraz ich rewaloryzacja

Inwentaryzacje i ekspertyzy stanu istniejącego

Aranżacja wnętrz

Przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji

Przeglądy okresowe

Doradztwo

 • Analizy inwestycyjne
 • Wyceny kosztów inwestycji

Nadzory

 • Kontrola zgodności
 • Weryfikacja dokumentacji
 • Nadzór autorski

Współpracujemy z projektantami branżowymi w zakresie instalacji oraz konstrukcji. Na podstawie umów z podzleceniodawcami wykonujemy pełen zakres dodatkowych niestandardowych usług z zakresu obsługi Inwestycji.

Doradztwo budowlane

Mają Państwo problemy z samowolą budowlaną bądź z budynkiem niezgodnym z projektem?

Jedną z specjalizacji naszego biura architektonicznego jest właśnie pomoc osobom, które mają problemy z samowolami bądź projektami budynków, które są zrealizowane niezgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Nasi projektanci pomogą w procesach budowlanych oraz doprowadzą inwestycję do zgodności z prawem.

Idąc krok naprzód oferujemy Państwu DARMOWE niezobowiązujące konsultacje!